• ยางถูก

  จำหน่ายยางรถยนต์ใหม่ราคาถูก

  ทางร้านเป็น ตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์ ของผู้ขายส่ง สินค้ารายใหญ่ หลากหลาย แบรด์ เชิญตรวจเช็คราคายาง ดูก่อน นะค๊ะ.

  เช็คราคาโปรโมชั่น
 • ยางรถยนต์

  จำหน่ายยางรถยนต์ใหม่ราคาถูก

  ทางร้านเป็น ตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์ ของผู้ขายส่ง สินค้ารายใหญ่ หลากหลาย แบรด์ เชิญตรวจเช็คราคายาง ดูก่อน นะค๊ะ.

  เช็คราคาโปรโมชั่น
 • ราคายางรถยนต์

  จำหน่ายยางรถยนต์ใหม่ราคาถูก

  ทางร้านเป็น ตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์ ของผู้ขายส่ง สินค้ารายใหญ่ หลากหลาย แบรด์ เชิญตรวจเช็คราคายาง ดูก่อน นะค๊ะ.

  เช็คราคาโปรโมชั่น

ประกันประเภท 3

รถยนต์นั่งใช้งานส่วนบุคคล รหัส 110

ตารางเบี้ยประกันและความคุ้มครอง

ปรับใหม่สำหรับรถเก๋ง
ชื่อบริษัท ไทยประกันภัย
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ราคา ราคารวม พรบ. 1,350 1,950
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/คน 300,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์ 600,000
ความเสียหายส่วนแรก
ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ความเสียหายต่อรถยนต์ต่อ ครั้ง -
ความเสียหายส่วนแรกต่อรถยนต์ -
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ -
คุ้มครองน้ำท่วม -
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000
ค่ารักษาพยาบาล 50,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000
เงื่อนไขอี่นๆเพิ่มเติม
ถ่ายรูป -
อายุการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ
ส่วนลดประวัติดี -
บริการเสริม -
รายละเอียด รถส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่าไม่รับรถสปอร์ต
3 SAVE
ชื่อบริษัท เอเชียประกันภัย
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ราคา ราคารวม พรบ. 1,450 1,990
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/คน 1,000,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 2,000,000
ความเสียหายส่วนแรก
ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ความเสียหายต่อรถยนต์ต่อ ครั้ง -
ความเสียหายส่วนแรกต่อรถยนต์ -
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ -
คุ้มครองน้ำท่วม -
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000
ค่ารักษาพยาบาล 100,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000
เงื่อนไขอี่นๆเพิ่มเติม
ถ่ายรูป -
อายุการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ
ส่วนลดประวัติดี -
บริการเสริม -
รายละเอียด รถเก๋งส่วนบุคคล คุ้มครอง 6 เดือน ไม่จำกัดรุ่นรถ
2 in 1 Happy D
ชื่อบริษัท MSIG ประกันภัย
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ราคา ราคารวม พรบ. 1,650 2,250
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/คน 300,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 600,000
ความเสียหายส่วนแรก
ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ความเสียหายต่อรถยนต์ต่อ ครั้ง -
ความเสียหายส่วนแรกต่อรถยนต์ -
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ -
คุ้มครองน้ำท่วม -
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000
ค่ารักษาพยาบาล 50,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 100,000
เงื่อนไขอี่นๆเพิ่มเติม
ถ่ายรูป -
อายุการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ
ส่วนลดประวัติดี -
บริการเสริม -
รายละเอียด รถส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
TP-SAVE
ชื่อบริษัท เมืองไทย
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ราคา ราคารวม พรบ. 2,050 2,650
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/คน 250,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000
ความเสียหายส่วนแรก
ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ความเสียหายต่อรถยนต์ต่อ ครั้ง -
ความเสียหายส่วนแรกต่อรถยนต์ -
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ -
คุ้มครองน้ำท่วม -
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000
ค่ารักษาพยาบาล 50,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 100,000
เงื่อนไขอี่นๆเพิ่มเติม
ถ่ายรูป -
อายุการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ
ส่วนลดประวัติดี -
บริการเสริม -
รายละเอียด รับเฉพาะรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่จำกัดอายุรถ
ช่วยเหลือฉุกเฉิน
ชื่อบริษัท อลิอันซ์ซีพี
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ราคา ราคารวม พรบ. 1,780 2,280
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/คน 1,000,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000
ความเสียหายส่วนแรก
ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ความเสียหาย ต่อ รถยนต์ ต่อ ครั้ง -
ความเสียหายส่วนแรกต่อรถยนต์ -
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ -
คุ้มครองน้ำท่วม -
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000
ค่ารักษาพยาบาล 50,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 300,000
เงื่อนไขอี่นๆเพิ่มเติม
ถ่ายรูป -
อายุการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ
ส่วนลดประวัติดี -
บริการเสริม -
รายละเอียด รับเฉพาะรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่จำกัดอายุรถ
Car For You
ชื่อบริษัท ไอโออิ
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ราคา ราคารวม พรบ. 1,940 2,550
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/คน 300,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 600,000
ความเสียหายส่วนแรก
ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ความเสียหาย ต่อ รถยนต์ ต่อ ครั้ง -
ความเสียหายส่วนแรกต่อรถยนต์ -
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ -
คุ้มครองน้ำท่วม -
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000
ค่ารักษาพยาบาล 50,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 100,000
เงื่อนไขอี่นๆเพิ่มเติม
ถ่ายรูป -
อายุการรับประกันภัย -
ส่วนลดประวัติดี -
บริการเสริม -
รายละเอียด รับเฉพาะรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่จำกัดอายุรถ
2 in 1 WOW
ชื่อบริษัท MSIG
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ราคา ราคารวม พรบ. 2,420 3,000
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/คน 1,000,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 2,000,000
ความเสียหายส่วนแรก
ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ความเสียหาย ต่อ รถยนต์ ต่อ ครั้ง -
ความเสียหายส่วนแรกต่อรถยนต์ -
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ -
คุ้มครองน้ำท่วม -
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000
ค่ารักษาพยาบาล 50,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000
เงื่อนไขอี่นๆเพิ่มเติม
ถ่ายรูป -
อายุการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ
ส่วนลดประวัติดี -
บริการเสริม -
รายละเอียด รับเฉพาะรถส่วนบุคคลเท่านั้น
ไม่เกิน 2000 cc
ชื่อบริษัท วิริยะ
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ราคา ราคารวม พรบ. 3,580 4,150
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/คน 300,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000
ความเสียหายส่วนแรก
ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ความเสียหาย ต่อ รถยนต์ ต่อ ครั้ง -
ความเสียหายส่วนแรกต่อรถยนต์ -
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ -
คุ้มครองน้ำท่วม -
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000
ค่ารักษาพยาบาล -
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000
เงื่อนไขอี่นๆเพิ่มเติม
ถ่ายรูป -
อายุการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ
ส่วนลดประวัติดี -
บริการเสริม -
รายละเอียด รถเก๋งเครื่องไม่เกิน 2000 cc, มีส่วนลดประวัติดี
เกิน 2000 cc
ชื่อบริษัท วิริยะ
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ราคา ราคารวม พรบ. 3,800 4,350
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/คน 300,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000
ความเสียหายส่วนแรก
ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ความเสียหาย ต่อ รถยนต์ ต่อ ครั้ง -
ความเสียหายส่วนแรกต่อรถยนต์ -
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ -
คุ้มครองน้ำท่วม -
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000
ค่ารักษาพยาบาล
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000
เงื่อนไขอี่นๆเพิ่มเติม
ถ่ายรูป -
อายุการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ
ส่วนลดประวัติดี -
บริการเสริม -
รายละเอียด รถเก๋งเครื่องเกิน 2000 cc, มีส่วนลดประวัติดี

ยางที่มียอดจำหน่ายสูงสุด

ยางดันล็อป SP-T1 ราคาโปรโมชั่น ที่มี่ยอดจำหน่ายสูง
ยางแม็กซิส I-Pro ราคาโปรโมชั่น ที่มี่ยอดจำหน่ายสูง
ยางถูก
ยางรถยนต์

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ( พรบ.)

พ.ร.บ ( กระบะ= 750 บาท จากราคาเต็ม = 967.28 บาท , เก๋ง = 550 บาท จากราคาเต็ม = 645.21 บาท )

รายละเอียดความคุ้มครอง
Latest Photos
ยางmaxxis
ยางdunlop
ยางbridgestone
ยางmichelin
address

14/197-8 ซ.จอมทอง19 ถ.จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร. 10150
14/197-8 ถ.พระราม 2 ซอย 28 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร. 10150

 • appstore
  • Lat : 13.691329 , Long : 100.464192

  • HOME : 02-875-3410

  • TRUE : 085-566-6595

  • sendLINE Line ID : @tyre